Stavba obchodního centra
Rakovník

Zákazník

Real Trust a.s.
Rok realizace
2015