Více o projektu

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V AREÁLU SPOLEČNOSTI NEPRO STAVEBNÍ A.S. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022043

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 Název výzvy: Úspory energie V. výzva

 Projekt: Snížení energetické náročnosti v areálu společnosti NEPRO stavební a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022043

 Příjemce dotace: NEPRO stavební a.s., IČ: 27342093

 Popis projektu: Prostřednictvím projektu dojde k výměně zdroje tepla pro vytápění, změně systému přípravy teplé užitkové vody, modernizaci osvětlení vč. elektroinstalace a k instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše budovy. Díky navrženým komplexním technickým opatřením dojde k optimalizaci energetického hospodářství v areálu žadatele NEPRO stavební a. s. v Klášterci nad Ohří. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je úspora energie, kterou spotřebovává žadatel projektu ke své podnikatelské činnosti, zavedením technických opatření vedoucí k optimalizaci energetického hospodářství společnosti. Po provedení komplexních opatření – výměně zdroje tepla pro vytápění, změně systému přípravy teplé užitkové vody, modernizaci osvětlení včetně elektroinstalace a po instalaci FVE na střeše objektu společnosti dojde mimo energetických úspor také ke snížení produkce emisí do okolí a tím zvýšení pozitivního vlivu na životní prostředí.

ADRESA: Obec: 563129 Klášterec nad Ohří, Katastrální území: 665622 Klášterec nad Ohří, Parcelní číslo: 2140.