Stavba autobusového terminálu
Žatec

Zákazník

Město Žatec

Rok realizace

2014
Výstavba nového autobusového terminálu v Žatci