Revitalizace bytového domu
Šumberova
Praha

Zákazník

Společenství vlastníků, Šumberova 329, 330, 332
Rok realizace
2016