Realizace fotovoltaické elektrárny
METAL QUARTRO spol. s.r.o.
Vysoká pec

Zákazník

METALL QUATRO spol. s r. o. Vysoká pec

Rok realizace

2020
Fotovoltaická elektrárna pro pokrytí energetických potřeb areálu