Rekonstrukce Maršovské základní školy v Krupce dopadla na jedničku

V informačním měsíčníku pro občany města Krupky je rozhovor s předsedou komise rozvoje města panem Václavem Šandou o modernizaci maršovské základní školy v Krupce.

... Areál školy byl díky jeho stáří poplatný době, kdy byl postavený. Panelové konstrukce jednotlivých pavilonů již neodpovídaly nárokům na tepelnou izolaci budov a v důsledku toho bylo vytápění školy velmi drahé. Tepelná ochrana byla naprosto mizerná, a k tomu se přidaly i problémy se zatékáním srážkové vody do střešní konstrukce, oken a dalších otvorů. Technická životnost školy se výrazně zkracovala a její celkový vzhled nebyl vůbec pohledný a pěkný. Proto se vedení města vydalo na náročnou cestu celkové komplexní rekonstrukce všech pavilonů. Když na počátku projektanti provedli podrobnou prohlídku a průzkum situace, bylo jasné, že nepostačí jenom nějaké „flikování“ nebo záplaty. Jasně z toho vyplynul podrobný rozvrh stavebních prací a především celkové náklady na ně.

A potom začala asi nejtěžší práce - sehnat potřebné zdroje na financování celého projektu. Celkové náklady se vyšplhaly na takřka 44 milionů korun. Nejprve se nám podařilo v opravdu náročném administrativním procesu získat od Státního fondu životního prostředí 19,6 milionů Kč přímé dotace v rámci Operačního programu životní prostředí. ...

... Předně chci zdůraznit, že se nám vyplatilo opravdu náročné výběrové řízení na něj. Velmi vysokou laťku kritérií nakonec překonaly ve finále dvě spolupracující firmy Mature Teplice a Nepro stavební. Velmi pozitivně se projevily i jejich organizační schopnosti, kdy se dokázaly vždy operativně domlouvat s vedením školy o postupu prací tak, aby nebyla jakkoliv narušovaná výuka, a zároveň se musela zajišťovat bezpečnost pohybu školáků. Vše během oněch měsíců průběhu rekonstrukce probíhalo hladce a bez problémů.

A protože platí přísloví, že odvážnému štěstí přeje, tak nejspíš kladně zafungovalo i uplynulé poměrně vlídné zimní počasí, které rovněž přispělo ke zdaru díla. ...

Celý měsíčník je ke stažení zde.
Detailní příprava

Budeme se Vám věnovat, detailně projdeme Váš projekt a připravíme vaší stavbu. Navrhneme správný postup, možné úspory, technická řešení…

Detailní stavba

Stavíme opravdu detailně. Věnujeme maximální pozornost celé stavbě, problémy nevymýšlíme, ale řešíme. Vždy dostanete náš osobní přístup a maximální kvalitu.

Skvělý výsledek

Kvalitní a do detailů dokončená stavba, která slouží našim spokojeným zákazníkům. Stavba, kterou vždy rádi znovu vidíme a jsme na ní hrdí. To je NEPRO stavební a.s.