OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

Společnost NEPRO stavební a.s., IČ 273 42 093, se sídlem Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje, že dne 5. 10. 2016 bylo valnou hromadou Společnosti rozhodnuto o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie, a to formou notářského zápisu N 580/2016, NZ 575/2016.

Uvedené rozhodnutí je k dispozici k nahlédnutí ve sbírce listin Společnosti anebo na jejích internetových stránkách.

Společnost na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá své akcionáře, aby ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdali své listinné akcie Společnosti v jejím sídle, anebo osobně k rukám jakéhokoli člena představenstva Společnosti.

Nebudou-li listinné akcie Společnosti odevzdány ve výše uvedené lhůtě, budou Společností prohlášeny za neplatné.

NEPRO stavební a.s.

Tomáš Šroubek, předseda představenstva

 
Detailní příprava

Budeme se Vám věnovat, detailně projdeme Váš projekt a připravíme vaší stavbu. Navrhneme správný postup, možné úspory, technická řešení…

Detailní stavba

Stavíme opravdu detailně. Věnujeme maximální pozornost celé stavbě, problémy nevymýšlíme, ale řešíme. Vždy dostanete náš osobní přístup a maximální kvalitu.

Skvělý výsledek

Kvalitní a do detailů dokončená stavba, která slouží našim spokojeným zákazníkům. Stavba, kterou vždy rádi znovu vidíme a jsme na ní hrdí. To je NEPRO stavební a.s.